Аутсорсинг співробітників і Трудовий кодекс: правові аспекти

Польський Трудовий кодекс досить точно визначає як поняття аутсорсингу співробітників, так і правила наймання іноземних працівників через національні та міжнародні агентства з працевлаштування.

Питання, пов’язані з аутсорсингом співробітників, включені до Трудового кодексу Польщі

Аутсорсинг співробітників і трудовий кодекс як це виглядає? У польському трудовому кодексі аутсорсинг співробітників називається лізингом співробітників. Він може бути реалізований тільки за згодою працівника і на підставі письмового договору. Польське законодавство не регулює, як має виглядати угода, що передбачає прийом на роботу особи, офіційно найнятої іншою особою.

У роботодавців з Польщі є два варіанти на вибір: 

  1. набрати персонал, необхідний для надійного функціонування їхньої організації, тобто співробітників з відділів HR, IT, Охорони праці та техніки безпеки тощо; 
  2. або найняти людей, які будуть безпосередньо брати участь у виконанні замовлень клієнтів. 

 

Наразі найчастіше обирають перше рішення, але з кожним роком в Польщі зростає популярність аутсорсингу співробітників, особливо іноземних.

 

Угода про аутсорсинг: правова основа

Співробітники, найняті за угодою про аутсорсинг, не підпорядковуються ні юридично, ні фактично компанії, в якій вони працюють: накази та інструкції щодо часу, способу та інших питань, пов’язаних з виконанням роботи співробітником, повинні бути виданими  зовнішньою компанією. Це питання має бути чітко визначено в угоді про аутсорсинг.

Крім того, до контракту на аутсорсинг співробітників повинні бути включені питання конфіденційної інформації. Серед іншого, співробітники не мають права розкривати секретну інформацію агентству з працевлаштування, яке діє як їхній законний роботодавець.

Важливе питання, яке також потрібно включити в договір, це соціальне забезпечення співробітників. Юристи відзначають, що всі деталі щодо того, яка саме сторона несе відповідальність за виплату співробітникам соціальних допомог, повинні бути максимально точно вказані в контракті.

Умови договору про аутсорсинг співробітників повинні неухильно дотримуватися кожною стороною. Тут також варто додати, що як сам процес виконання робіт, так і контроль якості виконання замовлень за даним типом контракту бере на себе підрядник. Найчастіше це агентство з працевлаштування. Це, однак, не означає, що клієнт не бере участь у контролі роботи співробітників і якості виконання замовлених послуг. Однак ключова роль контролера покладається на аутсорсера, завданням якого є як підбір співробітників відповідно до потреб клієнта, так і контроль якості їх роботи.

Договір на надання послуг з аутсорсингу співробітників є важливою умовою ефективної взаємодії компанії-клієнта, аутсорсера і співробітників, яким доручено виконання конкретних завдань. Отже, він повинен бути складений таким чином, щоб захищати інтереси як працівників, так і роботодавців, і додатково сприяти ефективній роботі.

Нормативні акти про аутсорсинг співробітників дозволяють доручити цьому типу співробітників будь-яку роботу. Така форма співпраці для багатьох компаній набагато вигідніше, ніж, наприклад, використання послуг агентств тимчасового працевлаштування. Тому що тимчасовим працівникам не можна довірити досить широкий спектр робіт. Крім того, аутсорсинг співробітників не має обмежень за часом, і винагорода співробітника визначається на розсуд агентства з працевлаштування (проте вона не може бути нижче мінімальної заробітної плати в країні).