Договір найму співробітників: зміст та правила підготовки

Дефіцит персоналу, особливо зі спеціалізованими компетенціями чи компетенціями у галузі ІТ, останнім часом став дуже помітним явищем. Це робить контракт з найму працівників однією із найпопулярніших угод у Польщі. Як повинен виглядати такий договір оренди працівника і які пункти він повинен включати? Вичерпну відповідь на це питання наведено нижче.

 

Договір найму: основні елементи

Договір найму працівника може виглядати так:

Договір про надання тимчасових працівників

 

укладений …….. у ……. (місто) між:

 

Компанія-замовник, її адреса та дані,

іменована далі: “Замовник”

та

……………………………………………………………………………………………………………………………………

           надалі  називається: “Виконавець”.

 • 1

Предмет Договору

 1.     Предметом договору є надання Виконавцем послуг (вид послуг, їх короткий опис).
 2.     Вказівка ​​кількості працівників, необхідних для виконання замовлення.
 3.     Пояснення основних понять.
 • 2

Тривалість дії Договору

 1.  Договір буде укладений на певний термін, тобто з… (дата підписання) до… (дата завершення роботи).
 2.     Вказівка ​​дати початку робіт за контрактом.
 3.     Умови розірвання договору.
 • 3

Принципи, на основі яких буде виконуватися Договір

Тут надана інформація про основні вимоги до Виконавця, спосіб та якість контракту, здійсненого ним, а також розкрито питання про підписання додаткових документів, необхідних для виконання договору. Наведені також точні правила виконання замовлення працівниками.

 • 4

Зобов’язання Замовника

 

 • 5

Зобов’язання Виконавця

 

 • 6

Додаткова інформація

Тут ви можете надати інформацію про те, як продовжити контракт чи скоротити термін його дії, умови надання відпусток, бонусів тощо.

 

 • 7

Винагорода Виконавцю

Призначається розмір винагороди та метод її обчислення, метод визначення періоду розрахунку, можливі штрафи.

 • 8

Гарантія виконання

Надається інформація про цінні папери та способи відрахувань такого забезпечення.

 • 9

Особи, відповідальні за виконання Договору

Детальна інформація про осіб, відповідальних за виконання Договору, їхні контактні дані.

 

Додаткові елементи, які можуть бути включені в договір.

 

 Контракт на наймання працівників може також містити таку інформацію: можливість субпідряду, відповідальність за збитки та можливі контрактні штрафи. Договір найму будівельних працівників або працівників інших професій повинен складатися з урахуванням специфіки їхньої роботи. За необхідності також можна проконсультуватися з юристом.