Ефективний набір співробітників: як його організувати

Правильний набір, відбір та адаптація співробітників важливі умови для ефективної роботи організації в умовах мінливих вимог ринку. У цій статті розповідається про те, що таке ефективний процес набору і відбору співробітників і чому варто скористатися професійною допомогою під час його організації.

Ефективний найм: основні проблеми

Незважаючи на відносно високий рівень безробіття як у Польщі, так і в усьому Європейському Союзі, знайти хорошого співробітника, готового негайно приступити до професійних обов’язків, є реальною проблемою. Набір і відбір співробітників додатково утруднений через необхідність наймати людей, що володіють не тільки професійними знаннями, але і здатні швидко адаптуватися до змін, працювати в мінливих командах і навіть генерувати інноваційні ідеї. Проблема вирішується сучасними методами підбору персоналу,  що базуються на використанні сучасних технологій. Ефективний набір співробітників починається з проведення онлайн-тестів, що дозволяють розвантажити відділ кадрів і провести швидкий відбір, відсіваючи тих кандидатів, які безумовно не підходять на посаду.  

Навіть після обмеження групи людей, з якої буде підбиратися персонал, залишаються численні проблеми: як перевірити професійні компетенції кандидатів, як переконатися, що співробітники швидко залучаться до робочого процесу і після досягнення певного рівня досвіду не перейдуть до іншої компанії? Відбір і набір співробітників може включати участь кандидатів в іграх-симуляторах, запрошення їх на різні види навчання і співбесід, моделювання різних ситуацій, які можуть виникнути на робочому місці тощо.

Як провести ефективний підбір персоналу?

Перш ніж почати процес найму, ви повинні ретельно визначити шанси та загрози найму співробітників на конкретну посаду, а потім обрати відповідні інструменти і методи. Можливо, послуги агентств з підбору та надання кадрів будуть більш вигідним рішенням як з фінансової, так і з точки зору часу, ніж виконання цього завдання відділом кадрів.

Більш того, набір і відбір співробітників в організації повинен бути організований таким чином, щоб кандидат розумів можливості побудови кар’єри в даній компанії. Це підвищить його мотивацію, а в разі, якщо людина має рідкісну кваліфікацію, вона також відкриє для себе додаткові можливості, пов’язані з її рішенням влаштуватися на роботу в цій компанії, а не у конкурентів.

Ось ще кілька вимог, дотримання яких зробить набір нового співробітника простим та ефективним:

  • адаптація до потреб найманої людини (зустріч у зручний час, докладні відповіді на всі поставлені запитання);
  • точний опис посади і вимог до виконуваних професійних обов’язків;
  • повага до всіх учасників процесу найму, в тому числі інформування їх про результати найму, збереження контактних даних, щоб запросити їх на наступні сесії найму тощо.

Ефективний процес найму також вимагає постійного поліпшення компетенцій співробітників відділу кадрів, навчання новим методам найму, комп’ютерним технологіям, а також отримання психологічних знань. Значною мірою результати співбесід при прийомі на роботу ґрунтуються на особистій думці рекрутерів, яка має ґрунтуватися виключно на фактах, а не на особистій оцінці даного кандидата. Наймання компетентних кадрових агентств у компанію, особливо невелику, може виявитися занадто дорогим, в той час як аутсорсинг пошуку і відбору співробітників кадровим агентством може стати більш ефективним рішенням.