Efektywna rekrutacja pracowników: jak ją zorganizować

Poprawna rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników są ważnymi warunkami efektywnej działalności organizacji i jej skutecznego konkurowania w warunkach ciągle zmieniających się wymagań rynku. Niniejszy artykuł opowiada o tym na czym polega efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników i dlaczego podczas jego organizacji warto skorzystać z fachowej pomocy.

Efektywna rekrutacja: podstawowe problemy

Mimo dość wysokiego poziomu bezrobocia zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, znalezienie dobrego pracownika, gotowego do natychmiastowego podjęcia obowiązków zawodowych, jest prawdziwym problemem. Rekrutacja i selekcja pracowników utrudnione są dodatkowo ze względu na potrzebę zatrudnienia osób posiadających nie tylko wiedzę zawodową, ale i umiejących szybko dostosowywać się do zmian, pracować w zmiennych zespołach, a nawet generować innowacyjne pomysły. Problem pozwalają rozwiązać nowoczesne metody rekrutacji pracowników, polegające przede wszystkim na wykorzystaniu współczesnych technologii. Efektywna rekrutacja pracowników rozpoczyna się od prowadzenia testów online, pozwalających odciążyć dział HR i dokonać szybkiej selekcji, odsiewając tych kandydatów, którzy zdecydowanie nie pasują do objęcia wolnego stanowiska.

Nawet po ograniczeniu grona osób, spośród których ma zostać wybrana kadra pracownicza, pozostają liczne problemy – jak sprawdzić kompetencje zawodowe kandydatów, jak upewnić się, że pracownicy szybko wdrożą się w proces pracy, a po osiągnięciu pewnego poziomu doświadczenia nie odejdą do innej firmy? Selekcja i rekrutacja pracowników może przewidywać udział kandydatów w grach symulujących, zaproszenie ich do różnego rodzaju treningów i wywiadów, symulację różnych sytuacji, które mogą zajść w miejscu pracy itp.

Jak przeprowadzić efektywną rekrutację?

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego należy dokładnie ustalić szanse i zagrożenia rekrutacji pracowników na konkretne stanowisko, a następnie na tej podstawie wybrać odpowiednie narzędzia i techniki. Być może, świadczone przez agencje pracy usługi rekrutacji i udostępniania pracowników będą bardziej opłacalnym rozwiązaniem zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym, niż realizacja tego zadania przez dział HR.

Rekrutacja i selekcja pracowników w organizacji ponadto powinna zostać zorganizowana w taki sposób, by kandydat rozumiał, jakie posiada możliwości budowania ścieżki kariery w danej organizacji. Podwyższy to jego motywację, a w przypadku osoby posiadającej rzadkie kwalifikacje, odkryje także dodatkowe możliwości związane z podjęciem przez nią decyzji o podjęciu pracy w danej firmie, a nie u konkurentów.

Oto jeszcze kilka wymogów, których przestrzeganie sprawi, że rekrutacja nowego pracownika przebiegnie sprawnie i skutecznie:

  • Dostosowanie się do potrzeb osoby rekrutowanej (spotkanie w dogodnych godzinach, udzielenie szczegółowych odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania);
  • Precyzyjny opis stanowiska i wymagań wobec pełnionych obowiązków zawodowych;
  • Szacunek do wszystkich uczestników procesu rekrutacyjnego, w tym poinformowanie ich o wynikach rekrutacji, zachowanie danych kontaktowych w celu zaproszenia na kolejne sesje rekrutacyjne itp.

Skuteczny proces rekrutacji wymaga także ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników działu HR, uczenia się przez nich nowych technik rekrutacyjnych, technologii komputerowych, a także uzyskania wiedzy psychologicznej. W znacznym stopniu wyniki rozmów rekrutacyjnych opierają się na opinii osobistej rekruterów, która powinna nie być zakłócona osobistą oceną danego kandydata i opierać się wyłącznie na faktach. Zatrudnienie w firmie, szczególnie niewielkiej, kompetentnych rekruterów może okazać się zbyt drogie, natomiast bardziej efektywnym rozwiązaniem może stać się zlecenie poszukiwania i selekcji pracowników agencjom rekrutacyjnym.