Outsourcing pracowniczy: wady i zalety, ewentualne ryzyka i zagrożenia

Z każdym rokiem popularność outsourcingu pracowniczego wzrasta, ale nadal pozostają firmy, które wątpią w to, czy warto korzystać z takiego rozwiązania. W tym artykule postaramy się maksymalnie szczegółowo przeanalizować zalety i wady outsourcingu pracowniczego.

Zalety outsourcingu pracowniczego:

Outsourcing pracowniczy to opłacalne i wygodne rozwiązanie, którego głównymi zaletami są:

  • Możliwość zaoszczędzenia czasu na poszukiwaniu personelu;
  • Wynajem pracowników pozwala zminimalizować obciążenia podatkowe firmy;
  • Firma zyskuje możliwość legalnego korzystania z niedrogiej siły roboczej zagranicznych pracowników;
  • Outsourcing pozwala również zabezpieczyć firmę przed sporami sądowymi z pracownikami oraz karami nałożonymi przez służby kontrolne;
  • Praca pracowników tymczasowych jest wykonywana całkowicie legalnie.

Pracownik, pracujący na podstawie umowy outsourcingowej, również posiada liczne przewagi, w tym jego zatrudnienie w Polsce dokonywane jest całkiem legalnie i bezproblemowo. Taka osoba otrzymuje gwarantowane wynagrodzenie i prawo do urlopu.

Zalety outsourcingu pracowniczego często stają się decydującymi dla firm zainteresowanych dynamicznym rozwojem i szybkim podbiciem rynku. Należy jednak pamiętać, że istnieją także ryzyka outsourcingu pracowniczego. Przed nawiązaniem współpracy z agencją kadrową warto je dokładnie przeanalizować, by w miarę możliwości wyeliminować ich negatywne skutki.

Outsourcing: ewentualne wady

Podstawowym niebezpieczeństwem rozwiązań outsourcingowych jest to, że pracownik może wykonywać zadania stawiane przed nim przez zatrudniającą go firmę w sposób odbiegający od wysokiej jakości. Dodatkowo, jeśli pracuje nad projektem poufnym, wzrasta także niebezpieczeństwo rozgłoszenia związanych z nim informacji.

Dla wielu firm płynące z pracowniczego outsourcingu zagrożenia polegają na tym, że pracownicy zatrudniani z zewnątrz mogą nie akceptować korporacyjnej atmosfery stworzonej już w organizacji, nie przyjmować jej wartości, nie rozumieć misji, jak i bieżących zadań.

Wszystkich tych problemów można uniknąć poprzez dbanie o ciągłe doskonalenie procesów zarządzania organizacją i podnoszenie w niej poziomu zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei problemy, płynące z niedoskonałości ustawodawstwa w zakresie outsourcingu pracowniczego (zarówno polskiego, jak i ukraińskiego), można wyeliminować poprzez nawiązanie współpracy z renomowanymi agencjami pracy, które są dobrze zaznajomione z sytuacją na polskim i zagranicznym rynku pracy, śledzą najnowsze trendy tych rynków i mają rozbudowany system poszukiwania oraz doboru zagranicznych pracowników, zgodnie z oczekiwaniami polskich pracodawców.