Co to jest outsourcing pracowniczy: definicja, na czym polega, zasady

Z outsourcingu personelu coraz częściej korzystają zarówno duże, jak i małe organizacje. Nic w tym dziwnego – praktyczne znaczenie outsourcingu w dzisiejszych czasach jest trudne do przecenienia.

Outsourcing pracowniczy: podstawowe zasady

Rozmawiając o tym, na czym polega outsourcing pracowniczy, należy przede wszystkim podać definicję outsourcingu pracowniczego. Otóż outsourcing personelu, to taka forma współpracy pomiędzy organizacjami w przypadku podpisania między nimi umowy, zgodnie z którą jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania określonych prac związanych z działalnością gospodarczą drugiej strony, przy wykorzystaniu własnych wykwalifikowanych specjalistów.

Outsourcing pracowniczy realizowany jest zwykle w kilku etapach:

  • Klient informuje o tym, ilu pracowników potrzebuje i do jakiej pracy;
  • Outsourcer wybiera pracowników, a następnie zatrudnia ich u siebie;
  • Na podstawie umowy outsourcingowej wynajmowani pracownicy przechodzą do pracy u klienta.

Outsourcing pracowników zagranicznych: dlaczego jest tak popularny?

Teraz, kiedy już wiemy, co to jest outsourcing pracowniczy, możemy także wyjaśnić podstawowe przyczyny jego popularności. Outsourcing pracowniczy będzie niezastąpionym rozwiązaniem w następujących sytuacjach:

  • Firma pilnie potrzebuje pracowników do realizacji terminowego zlecenia;
  • Firma nie wie, gdzie znaleźć lub jak zatrudnić pracowników (szczególnie pracowników zagranicznych);
  • Kierownictwo firmy obawia się bezpośrednio współpracować z migrantami;
  • Kierownictwo firmy z różnych przyczyn nie chce ponosić odpowiedzialności za legalizację pobytu pracowników na terenie Polski.

Outsourcing pracowniczy – to świetne rozwiązanie dla różnych firm, gdyż pozwala na poszukiwanie pracowników z różnych branży. Najbardziej popularnymi kierunkami outsourcingu są: outsourcing magazynierów, budowniczych, handlowców, a także specjalistów z branży IT.

Jeśli chcesz, by pracownicy zatrudnieni poprzez outsourcing posiadali niezbędne kwalifikacje i byli zainteresowani pracą w Twojej firmie, najlepiej poszukiwać ich poprzez akredytowane agencje kadrowe, mające doświadczenie w działalności zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Koszt pracy pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych krajów, zatrudnianych na zasadach outsourcingu, zależy od wielu czynników, spośród których podstawowymi są: okres, na który jest zatrudniana konkretna osoba, poziom jej kwalifikacji i zakres powierzonych prac, branża zatrudnienia, jak i lokalizacja miejsca wykonywania prac. Jeśli nie chcesz przepłacać, warto wybrać niezawodną agencję kadrową, która dokładnie ustali warunki współpracy i zapewni Twojej firmie pracowników, którzy będą spełniać Twoje oczekiwania w 100%.