Delegowanie cudzoziemca do pracy w Polsce

Delegowanie pracowników z Ukrainy do Polski nie jest jeszcze popularnym rozwiązaniem, ale coraz więcej firm decyduje się na wybranie tego sposobu zatrudnienia personelu, okazującego się w wielu sytuacjach ekonomicznie opłacalnym i bezproblemowym pod względem prawnym.

Delegowanie pracowników do Polski: podstawy prawne

Pracownik delegowany to osoba, która zwyczajowo pracuje na terenie własnego kraju i na ograniczony czas zostaje wysłana do wykonania określonych prac w konkretnej organizacji w Polsce. Podstawowe przychody taka osoba uzyskuje w kraju rodzimym, gdyż to tam prowadzi wiodącą działalność. Dość często do Polski delegowani są pracownicy z Ukrainy: nic dziwnego, gdyż polskie prawo czyni tę procedurę bardzo prostą i przystępną praktycznie dla każdego pracodawcy.

Aktem prawnym, umożliwiającym delegowanie cudzoziemca do pracy w Polsce, jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według tego dokumentu powiązane spółki, z których jedna prowadzi działalność na Ukrainie, ma prawo do oddelegowania pracowników do wykonania prac na terenie Polski.

Jak przebiega zatrudnienie delegowanych cudzoziemców w Polsce?

Przed zatrudnieniem zagranicznych pracowników delegowanych sprawdzane zostają takie ważne kwestie, jak:

  • Lokalizacja siedziby firmy;
  • Miejsce, w którym dokonuje się poszukiwania pracowników delegowanych;
  • Lokalizacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa, zatrudniającego pracowników;
  • Zapewnienie przez pracodawcę delegującego paszportu i zakwaterowania dla pracowników;
  • Okres delegowania (szczegółowo podane daty rozpoczęcia i zakończenia delegacji).

Według prawa międzynarodowego wszyscy obcokrajowcy zatrudniani w Polsce, jako pracownicy delegowani, uzyskują prawo do minimalnego wynagrodzenia, przeznaczenia dla nich minimalnego okresu czasu na wypoczynek, równego traktowania w miejscu pracy niezależnie od płci i pochodzenia, zapewnienia przez pracodawcę wymaganej higieny w miejscu pracy.

Cudzoziemiec oddelegowany do pracy w Polsce powinien posiadać dokument uprawniający go do legalnego przebywania na terenie Polski. Ponadto z takim pracownikiem zawierana jest umowa o pracę, która sporządzana jest w dwóch językach – ukraińskim i polskim. Pracownicy z Ukrainy, Białorusi, a także z innych krajów mogą pracować na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na wykonanie prac sezonowych lub tak zwanych zezwoleń krótkoterminowych. Forma zatrudnienia danej osoby ustalana jest ze względu na rodzaj i charakter świadczonej przez nią pracy. Dodatkowo podczas zatrudnienia zagranicznego pracownika delegowanego w Polsce powinny zostać rozliczone zaliczki na podatek dochodowy, a pracownik powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.