Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: dokumenty wymagane od obcokrajowców

Z roku na rok wzrasta liczba obcokrajowców zainteresowanych zatrudnieniem w Polsce. Wiąże się to między innymi z dość liberalnym ustawodawstwem i stosunkową łatwością uzyskania dokumentów, które są niezbędne dla pracowników zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Polski.

Dokumenty niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Lista dokumentów, na podstawie których będzie się odbywać zatrudnienie obcokrajowca w Polsce, zmienia się w zależności od tego, jaką dokładnie pracę zamierza wykonywać dana osoba. Na przykład dla pracowników sezonowych wystarczającym będzie uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową.

Z kolei zatrudnianie cudzoziemców na innych zasadach wymaga od nich uzyskania zezwolenia na podjęcie pracy na terenie kraju, a także dokumentów, pozwalających na ich stały lub czasowy pobyt na terenie kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, w której odbywa się zatrudnienie obcokrajowców przyjeżdżających do Polski na podstawie ruchu bezwizowego: ma to miejsce na podstawie dokumentu, nazywanego oświadczeniem o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.

Wyróżnia się także grupę osób, która jest zwolniona z obowiązku uzyskania takich dokumentów: dokładne zasady zatrudniania obcokrajowców w Polsce zawsze są możliwe do znalezienia na stronie Urzędów ds. Obcokrajowców i Urzędów Pracy.

Dokumenty, niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Powyżej wymienione zostały podstawowe dokumenty, które są wymagane do zatrudnienia obcokrajowca. Istnieją jednak też inne. Odpowiadając na pytanie o to, jakie dokumenty są potrzebne w celu zatrudnienia cudzoziemca, należy wymienić także roboczą wizę. Wydawana jest wyłącznie tym osobom, które znalazły już pracodawcę gotowego zatrudnić je w Polsce.

Aby legalnie pracować w Polsce, cudzoziemiec musi:

  • Posiadać dokument uprawniający do wejścia na polski rynek pracy (zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową);
  • Legalnie przebywać w Polsce (posiadać odpowiednią wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt);
  • Pracować na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę;
  • Podpisać odpowiednią umowę o pracę z pracodawcą.

Odpowiedzią na pytanie o to, co potrzebuje obcokrajowiec do pracy w Polsce jest także jednolite zezwolenie na pobyt i pracę. Takie zezwolenie wydaje się osobom, które planują pracować na terenie Polski więcej, niż 3 miesięcy, ale nie więcej trzech lat. Wniosek o taki dokument obcokrajowca powinien złożyć osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego przebywania w Polsce. Jeśli obcokrajowca wykonywał co najmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat pracę sezonową u danego pracodawcy, może uzyskać w Polsce wielosezonowe zezwolenie na pracę na okres trzech lat.