Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna: wady i zalety

Poszukiwanie nowych pracowników jest odpowiedzialnym kierunkiem działalności zarówno małych firm, jak i dużych korporacji. Proces rekrutacji może zostać zorganizowany na różne sposoby, wyróżnia się między innymi rekrutację zewnętrzną i wewnętrzną.

Czym jest rekrutacja wewnętrzna, jej wady i zalety

Decyzja o przeprowadzeniu wewnętrznej rekrutacji oznacza, że poszukiwanie kandydatów na wolne stanowisko będzie odbywać się wśród pracowników zatrudnionych już wcześniej w firmie: zostaną o tym poinformowani ustnie, mailowo lub w inny sposób, o którym zadecydują menedżerowie firmy. Rekrutacja pracowników wśród tych, którzy już są zatrudnieni służy przede wszystkim jako skuteczne narzędzie motywacji, gdyż otwiera pracownikom drogę do robienia kariery zawodowej. Ponadto kandydaci wybrani podczas takiej rekrutacji szybko odnajdują się w nowym miejscu pracy, mają już mocne więzi z zatrudniającą ich firmą i są zainteresowani jej dalszym rozwojem. Zaletą tego typu rekrutacji jest także to, że nie wymaga ona dużo kosztów i przebiega najczęściej w bardzo krótkim czasie.

Oczywiście wewnętrzna rekrutacja posiada też swoje wady: grono osób, wśród którego wybierani są kandydaci jest bardzo ograniczone, proces selekcji mogą zakłócać relacje osobiste, ponadto decydując się na ten sposób poszukiwania pracowników firma traci wiele możliwości innowacyjnego rozwoju i wdrażania nowych pomysłów, które mogłyby pojawić się wraz z nowymi pracownikami, przybywającymi do organizacji z zewnątrz.

 

Czym jest rekrutacja zewnętrzna, jej wady i zalety

Przede wszystkim podamy definicję rekrutacji zewnętrznej. Rekrutacja zewnętrzna przewiduje szerokie możliwości poszukiwania kandydatów, gdyż mogą to być osoby dowiadujące się o wakacie z ogłoszeń prasowych lub internetowych, informacji biur pracy lub agencji pracy, poleceń itp.

Decydując o tym, czy rekrutacja zewnętrzna lub wewnętrzna będzie bardziej odpowiednia dla Twojej firmy, trzeba wziąć pod uwagę ten aspekt, że personel zewnętrzny najczęściej posiada nowe pomysły, pozwalające zatrudniającej organizacji uzyskać przewagę rynkową, łatwo wyłapuje problemy w działalności organizacji i przyczynia się do ich eliminacji. Z innej zaś strony tacy pracownicy potrzebują czasu, aby zorientować się w zasadach działalności zatrudniającej ich organizacji, a sam proces rekrutacji i selekcji pracowników trwa dość długo. Wadą tej formy zatrudniania pracowników jest także jej wyższy koszt w porównaniu do rekrutacji wewnętrznej.

Teraz, kiedy już wiesz więcej o wadach i zaletach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, możesz podjąć decyzję o tym, które z rozwiązań będzie bardziej odpowiednie dla Twojej firmy.