Na czym polega leasing pracowniczy i jak dokonać wynajmu pracowników?

Wynajem pracowników, nazywany także leasingiem pracowniczym, staje się coraz bardziej popularną usługą. Skąd to wynika i czy polskie prawo zezwala takie rozwiązania?

Leasing pracowniczy: podstawy prawne

Przede wszystkim wyjaśnijmy na czym polega leasing pracowniczy. Leasing personelu to popularny w wielu krajach stosunek prawny, którego podstawą jest umowa o pracę zawarta pomiędzy agencją rekrutacyjną a pracownikiem oraz dalsze kierowanie tej osoby do wykonywania pracy w innej organizacji na określony czas (od jednego – dwóch miesięcy do kilku lat). Z prawnego punktu widzenia proces wypożyczenia pracownika przewiduje zaangażowanie trzech stron:

  • Firma, która zatrudnia pracownika (pracodawca);
  • Pracownik;
  • Użytkownik, w którego zakładzie pracownik wykonuje pracę.

Leasing personelu jest popularnym rozwiązaniem, o czym świadczą unijne statystyki: ponad 90% firm nie tylko wie na czym polega wynajem pracowników, ale także systematycznie lub od czasu do czasu korzysta z tej usługi. Liczba agencji, świadczących usługi leasingu pracowniczego co roku wzrasta o 1,5 raza, generując roczne zyski przekraczające 60 miliardów euro.

 

Etapy leasingu pracowniczego

Ważne jest nie tylko wiedzieć na czym polega leasing pracowników, ale także jak przebiega wynajem personelu. Procedura ta obejmuje zwykle kilka etapów:

  • Poszukiwanie pracowników przez agencję kadrową i ich zatrudnienie;
  • Ustalenie przez agencje kadrową zapotrzebowania jej klientów na pracowników;
  • Poszukiwanie wśród zatrudnionych pracowników odpowiedniego personelu;
  • Uzgodnienie treści umowy leasingu;
  • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji;
  • Przystąpienie pracownika do pracy.

Wady i zalety wynajmu pracowników

Usługa wynajmu pracowników ma zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony organizacja, poszukująca odpowiednich pracowników, nie musi wydawać na to pieniędzy i prowadzić licznej dokumentacji, szczególnie jeśli chodzi o pracowników zagranicznych. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala przeprowadzić rekrutację i selekcję pracowników w minimalnych terminach, w razie potrzeby szybko zamienić pracownika na bardziej odpowiedniego, a także minimalizować wydatki na poszukiwanie specjalistów o rzadkich kwalifikacjach lub dobrym doświadczeniu zawodowym. Negatywną stroną leasingu są często wysokie koszty współpracy z agencjami pracy, nielojalność wynajmowanych pracowników wobec firmy i brak ich nastawienia na osiągnięcie sukcesu przedsiębiorstwa, w którym wykonują pracę.

 

Wypożyczenie pracowników może także stać się skutecznym rozwiązaniem dla Twojej firmy, szczególnie jeśli poszukujesz wysoko wykwalifikowanej kadry lub posiadaczy rzadkich zawodów.