Rekrutacja pracownika: pytania i odpowiedzi, ocena kandydatów

Decydując się na podjęcie pracy za granicą, wielu pracowników denerwuje się tym, jak będzie przebiegać proces ich rekrutacji i selekcji, o co będą pytani przez pracowników działu HR, a także jak poprawnie odpowiadać na różne pytania. Sporo trudności pojawia się też u pracodawców decydujących się na zatrudnienie pracowników zagranicznych. Powinni oni przygotować dokładną ankietę, która pozwoli ocenić kompetencje i gotowość danego kandydata do podjęcia pracy w konkretnej firmie. Oto informacja o najczęściej zadawanych przez HR pytaniach rekrutacyjnych.

W jaki sposób poprawnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rekrutacja i selekcja pracowników w wielu firmach realizowana jest na podstawie wcześniej przygotowanego i rozbudowanego kwestionariusza. Większość pytań, zadawanych podczas przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, to pytania standardowe i do udzielenia na nie odpowiedzi można, a wręcz nawet warto, się przygotować. Pierwsze i bardzo ważne pytanie dotyczy wiedzy kandydata na temat firmy, w której zamierza podjąć pracę. By odpowiedzieć na nie poprawnie warto zapoznać się ze stroną organizacji, przeczytać na jej temat artykuły dostępne w Internecie, a jeśli istnieje taka możliwość także porozmawiać z pracującymi w firmie osobami.

Drugie pytanie, również często pojawiające się podczas rozmów kwalifikacyjnych, to pytanie o to, dlaczego kandydat podejmuje decyzję o zmianie swojego miejsca pracy. Warto odpowiedzieć szczerze na takie pytanie, ale jednocześnie tak, aby zainteresować pracodawcę. Najwięcej szans mają kandydaci, którzy zmieniają pracę w celach rozwoju zawodowego i osobowego. Nawet jeśli odchodzi z obecnego miejsca pracy posiadając konflikt, wypowiadaj się o firmie wyłącznie w sposób pozytywny.

Zastanawiając się nad tym o co pytać podczas rekrutacji pracowników, przedstawiciele działu HR dość często włączają do kwestionariusza pytania dotyczące motywacji pracownika do pracy, jego wizji przyszłej kariery, osobistej oceny własnych mocnych, jak i słabych stron. Na takie pytania również warto odpowiadać w sposób szczery, nie zapominając mówić o siebie nie tylko pozytywnie, ale także zwracać uwagę na swoje słabe strony i to, jakie działania są przez nas podejmowane, by je wyeliminować.

Przygotowując się do rozmowy z pracownikiem działu HR należy także uwzględnić, że część zadawanych przez niego pytań może dotyczyć bezpośrednio kwalifikacji zawodowych. Na przykład, podczas rekrutacji handlowca pytania mogą dotyczyć tego, czy osiągał, a jeżeli tak, to w jaki sposób – wymagane wyniki finansowe, jak poszukiwał klientów itp. Prawnik z kolei może zostać poproszony o rozwiązanie kilku sytuacji prawnych, w tym takich, z którymi rzeczywiście miała do czynienia firma, do której dana osoba aplikuje w celu podjęcia pracy.

Pytania, które mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

W procesie rekrutacji i selekcji pracowników, ankiety, zawierające setki pytań dotyczących miękkich i twardych kompetencji, wcale nie są rzadkością. Takie kwestionariusze pozwalają zbadać zawodowe i psychologiczne predyspozycje kandydatów, a także nawet to, czy dopasują się oni do już istniejącego zespołu pracowników. Zestawy tego typu pytań i odpowiedzi związanych z rekrutacją pracowników można znaleźć w Internecie i za ich pomocą przygotować się do przeprowadzenia rozmowy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą pojawiać się dodatkowe pytania, pogłębiające treść poprzednich. Żeby uniknąć lub zminimalizować ich liczbę, należy odpowiadać na pytania rekruterów jak najbardziej szczerze, a najlepiej stosować rozbudowane zdania.

Według zasad rekrutacji pracowników, ocena kandydata przeprowadzana jest jak najbardziej szczegółowo, zatem nie warto denerwować się, jeśli proces potrwa nawet kilka dni (zdarza się tak podczas poszukiwania pracowników na prestiżowe, wymagające sporej wiedzy stanowiska). Dodatkowo, jeśli chcesz uzyskać miejsce pracy swoich marzeń, zadbaj o poprawne przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy pracowników agencji rekrutacyjnej.