Blog

Proces rekrutacji i selekcji pracowników: podstawowe etapy

Kiedy przed organizacja pojawia się zadanie zatrudnienia nowych pracowników, jednocześnie powstają dwa kluczowe pytania: jakie będą podstawowe źródła poszukiwania pracowników oraz w jaki sposób zostaną

Outsourcing pracowników a kodeks pracy: przepisy

Polski kodeks pracy dość precyzyjnie ustala zarówno to, czym jest outsourcing pracowniczy, jak i zasady zatrudniania zagranicznych pracowników za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych agencji pracy.

Outsourcing pracowniczy: wady i zalety, ewentualne ryzyka i zagrożenia

Z każdym rokiem popularność outsourcingu pracowniczego wzrasta, ale nadal pozostają firmy, które wątpią w to, czy warto korzystać z takiego rozwiązania. W tym artykule postaramy