Blog

Zatrudnienie cudzoziemca na paszport biometryczny w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie paszportu biometrycznego od kilku lat już nie jest sytuacją wyjątkową: na takich warunkach zatrudniani są najczęściej pracownicy z Ukrainy, nieco rzadziej

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: dokumenty wymagane od obcokrajowców

Z roku na rok wzrasta liczba obcokrajowców zainteresowanych zatrudnieniem w Polsce. Wiąże się to między innymi z dość liberalnym ustawodawstwem i stosunkową łatwością uzyskania dokumentów,

Zatrudnienie cudzoziemca na paszport biometryczny w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie paszportu biometrycznego od kilku lat już nie jest sytuacją wyjątkową: na takich warunkach zatrudniani są najczęściej pracownicy z Ukrainy, nieco rzadziej