Blog

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie w Polsce

Umowa zlecenie jest najbardziej popularnym rodzajem umów podpisywanych w Polsce z obcokrajowcami. To, na jakich zasadach zostaje podpisana taka umowa, warunkuje przede wszystkim fakt posiadania

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna: wady i zalety

Poszukiwanie nowych pracowników jest odpowiedzialnym kierunkiem działalności zarówno małych firm, jak i dużych korporacji. Proces rekrutacji może zostać zorganizowany na różne sposoby, wyróżnia się między

Rekrutacja pracowników: co to jest, jej rodzaje i zasady

Rekrutacja pracowników: definicja, przebieg, ważne szczegóły Dla każdej firmy, dążącej do uzyskania strategicznej przewagi na rynku, ważnym elementem działalności jest rzetelnie zorganizowana rekrutacja pracowników, zgodna ze